Hennerův nadační fond


byl založen v roce 2007 a pojmenován po prof. Kamilu Hennerovi. Stejně jako profesor Henner ve svém životě usiloval o rozvoj neurologie a tím i neurologické kliniky, tak je i cílem Hennerova nadačního fondu podporovat projekty zaměřené na rozvoj vzdělání, zajištění podpory vědeckého výzkumu a vývoje a podporu zdravotnických činností v oblasti neurologie a příbuzných odvětví medicíny na Neurologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Dalším z cílů fondu je zajištění obnovy a rozvoje pracovišť Neurologické kliniky, velmi důležitá je také účelná podpora účasti jak studentů, tak i pedagogických a vědeckých pracovníků na vzdělávacích a vědeckých symposiích, kongresech a kurzech, či zajištění příspěvků na vzdělávání a výzkumné stáže jak u nás, tak i v zahraničí. Hennerův nadační fond hodlá také podporovat kulturní a společenské aktivity spjaté s vysokým školstvím, a tím podporovat odborné pracovníky v jejich dalším vzdělávání. To vše by jim pak mělo pomáhat získávat další cenné vědomosti a v neposlední řadě i kontakty, které následně uplatní ve své další vědecké činnosti.

UPOZORNĚNÍ:

STRÁNKY HNF JSOU OPTIMALIZOVÁNY PRO PROHLÍŽENÍ V MICROSOFT INTERNET EXPLORER 

Created in PHPRS © 2008